Iskandar Malaysia Professional Fund (IMProF)

Info Sharing

Bagi menambah tenaga mahir di Iskandar Malaysia, IRDA melancarkan Iskandar Malaysia Professional Fund (IMProF) , sebuah pembiayaan berbentuk ‘soft loan’ ini memberi fokus kepada latihan peningkatan kemahiran (up-skilling), kemahiran semula (re-skilling) dan pensijilan kepada golongan sasar tertentu iaitu pekerja kemahiran terhad (limited skill workers), graduan menganggur, sektor teknikal dan perkhidmatan serta golongan wanita.

ISKANDAR MALAYSIA PROFESSIONAL FUND (IMPROF)

JENIS KURSUS:
1. Latihan Kemahiran Untuk Peningkatan Kemahiran
2. Pembinaan Semula Kemahiran dan Pensijilan. Eg: CSWIP, Crane/Forklift Operator, CNC Machinist, Culinary Arts, Graphic Design

PEMBIAYAAN:
1. Pinjaman mudah tanpa faedah
2. 1% caj perkhidmatan ke atas baki pinjaman setiap tahun
3. Had pinjaman maksimum RM24,000 setiap individu
4. Bayaran balik sehingga 5 tahun

SYARAT PERMOHONAN
Terbuka kepada INDIVIDU DAN/ATAU SYARIKAT di Johor
1. Warganegara Malaysia
2. Pekerja
3. Pekerja yang telah diberhentikan
4. Bekerja sendiri
5. Pelajar di bawah program “Train & Place”

Untuk keterangan lanjut sila hubungi:
Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)
#G-01, Block 8, Danga Bay, Jalan Skudai,
80200 Johor Bahru, Johor
Tel: 07-2333000 Faks: 07-2333001

Atau layari laman web http://iskandarmalaysia.com.my/
—–
In an effort to increase the number of skilled labourers in Iskandar Malaysia, IRDA has launched the Iskandar Malaysia Professional Fund (IMProF), to provide soft loans focussing on up-skilling, re-skilling and certification programmes for target groups such as limited skill workers, jobless graduates, service and technical sectors, as well as women.

ISKANDAR MALAYSIA PROFESSIONAL FUND
(IMProF)

TYPES OF COURSES
1.Up-skilling training
2.Re-skilling and Certification. Eg: CSWIP, Crane/Forklift Operator, CNC Machinist, Culinary Arts, Graphic Design

FINANCING
1.Interest free loan
2.Service charge of 1% on loan balance every year
3.Maximum loan of RM24,000 per individual
4.Repayment up to 5 years

TERMS AND CONDITIONS
Open to INDIVIDUALS AND/OR COMPANIES in Johor
1.Malaysian citizen
2.Currently employed
3.Retrenched
4.Self-employed
5.Student under the “Train & Place” programme.

For further details, please contact:
#G-01, Block 8, Danga Bay, Jalan Skudai,
80200 Johor Bahru, Johor
Tel: 07-2333000 Fax: 07-2333001

Or visit the website: http://iskandarmalaysia.com.my/

Related Posts

5 thoughts on “Iskandar Malaysia Professional Fund (IMProF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!