Bagi menambah tenaga mahir di Iskandar Malaysia, IRDA melancarkan Iskandar Malaysia Professional Fund (IMProF) , sebuah pembiayaan berbentuk ‘soft loan’ ini memberi fokus kepada latihan peningkatan kemahiran (up-skilling), kemahiran semula (re-skilling) dan pensijilan kepada golongan sasar tertentu iaitu pekerja kemahiran terhad (limited skill workers), graduan menganggur, sektor teknikal dan perkhidmatan serta golongan wanita. ISKANDAR MALAYSIA