60,000 Rumah Mampu Milik Johor

Info Sharing

BORANG PERMOHONAN RUMAH MAMPU MILIK JOHOR

http://erumah.johor.gov.my/ePerumahan/home/index.htm

NOTIS PENTING SEBELUM MEMOHON RUMAH MAMPU MILIK JOHOR

  • Adalah dimaklumkan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Bahagian Perumahan) tidak pernah melantik mana-mana ejen atau orang perseorangan untuk menerima sebarang bayaran bagi mendapatkan rumah kediaman / kedai sama ada untuk disewa atau dibeli.
  • Permohonan Rumah Mampu Milik perlu dibuat secara online. Pihak kami TIDAK akan menerima sebarang permohonan yang menggunakan borang bercetak.
  • Makluman Skim Perumahan Mampu Milik Yayasan Sultan Ibrahim • Skim Perumahan Mampu Milik Yayasan Sultan Ibrahim adalah Skim Pembiayaan Perumahan (Pinjaman Perumahan) yang diuruskan sepenuhnya oleh Bank Rakyat. • Oleh itu, pemohon-pemohon yang telah mendapat SIJIL LAYAK MEMILIKI RUMAH (SLMR) dari SUK Bahagian Perumahan bolehlah membuat permohonan pembiayaan skim tersebut di Bank Rakyat. • Kelayakan dan kriteria pembiayaan masih diperingkat perbincangan diantara Kerajaan Negeri & Yayasan Sultan Ibrahim.
  • SUK Bahagian Perumahan Johor di dalam proses pembangunan Sistem Perumahan Johor (erumah.johor.gov.my) bagi Modul Pindahmilik dan Modul Projek Perumahan Rakyat. Oleh itu permohonan secara manual (borang) telah dihentikan dan digantikan secara online (atas talian).
  • Tarikh kuatkuasa perubahan tersebut adalah seperti di bawah :- Perkara Tarikh Akhir Terimaan Borang Tarikh Kuatkuasa Permohonan Secara Online Caj Bayaran (RM) Terimaan Permohonan Pindahmilik 4 April 2016 10 April 2016 50.00 Terimaan Permohonan Projek Perumahan Rakyat (Sewa) 14 April 2016 1 Mei 2016 Tiada Bayaran 1

Related Posts

6 thoughts on “60,000 Rumah Mampu Milik Johor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!