PROGRAM TEMASYA SENIBUDAYA MUO “Program Plein Air Muar 2019” TARIKH: 28 – 29 SEPT 2019.TEMPAT: OLE OLE MAHARANIMASA: 9.00 PAGI BALAI SENI NEGARA akan mengadakan Program LAKARAN MUAR (Plein air Muar) pada 28 – 29 September 2019. Penyertaan terbuka kepada semua pelukis.Peserta perlu membawa peralatan sendiri ke lokasi. Pihak urusetia tidak menanggung kos perjalanan dan