Info untuk penerima Bantuan Sara Hidup (BSH), anda mungkin layak menerima Program Subsidi Petrol (PSP) yang akan diagihkan bermula Januari 2020. Semak Kelayakan Program Subsidi Petrol (PSP) 2020 boleh dibuat bermula 15 Oktober 2019 di portal rasmi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia (KPDNHEP). Kadar subsidi adalah sebanyak RM30 bagi kereta dan