Untuk rujukan bersama, kadar bayaran Zakat Fitrah 2014 negeri-negeri di seluruh  di Malaysia. * Perbezaan kadar bayaran zakat fitrah di negeri Johor dan Terengganu adalah berdasarkan harga, gred dan jenis beras yang dimakan Harga Fitrah RM 5.00Umat Islam di Negeri Johor yang makan beras gred/jenis super tempatan 15% hancur (beras nasional) sahaja yang berharga RM1.80