Perbezaan Golongan B40, M40 dan T20 Terdapat tiga (3) jenis kategori golongan pendapatan mengikut isi rumah di Malaysia iaitu: B40 M40 T20 Dikenali sebagai Bottom 40 adalah kumpulan isi rumah terendah. Dikenali sebagai Middle 40 adalah kumpulan isi rumah pertengahan. Dikenali sebagai Top 20 adalah kumpulan isi rumah tertinggi. Penduduk Malaysia adalah 40% terdiri daripada