Inisiatif Ihsan Johor Fasa 2 Inisiatif Ihsan Johor Fasa, inisiatif Kerajaan Negeri Johor berikutan penularan wabak COVID-19 meliputi: Peralatan kesihatan -RM500,000 Makanan Polis & Tentera – RM200,000 Sewaan & Bayaran Rumah – RM4.8 juta Bank Makanan – RM600,000 Bantuan Mahasiswa – RM3.07 juta Bantuan MAIJ – RM5.7 juta Sewaan Perniagaan – RM5.1 juta Dana PBT