Malam Nisfu Sya’ban adalah merupakan antara malam yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Ini kerana padanya terdapat keampunan dan penerimaan doa daripada Allah bagi yang memohon ampun serta bermunajat kepadaNya. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban daripada Mu’az bin Jabal RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda: Maksudnya: “Allah SWT melihat makhluk-Nya (denganpandangan rahmat-Nya) pada