Kadar Zakat Fitrah Negeri-Negeri Malaysia 2012 PANDUAN KADAR FITRAH BAGI NEGERI JOHOR KEWAJIPAN MENUNAIKAN ZAKAT Firman Allah.. ” Dan dirikanlah kamu akan solat dan tunaikanlah zakat ” Al-Baqarah, ayat 43 Firman Allah.. ” Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat) supaya dengannya dapat membersihkan diri mereka daripada dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang