Cara Mendaftar Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) PERKESO

Info Sharing
Cara Mendaftar Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) PERKESO

Cara Mendaftar Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) PERKESO | Alhamdulillah, Ummi sempat menghadirkan diri untuk program anjuran HCM Department iaitu sesi ceramah berkenaan dengan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) anjuran PERKESO.

Cara Mendaftar Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) PERKESO

Terima kasih Puan Nur Zafirah Mohd Ariffin, Pegawai Kanan PERKESO yang memberikan penerangan yang jelas untuk kami semua.

Apakah Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR)?

Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) yang berkuat kuasa pada 1 Disember 2022, diperkenalkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022. Skim ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada golongan suri rumah daripada bencana domestik dan keilatan semasa menguruskan rumah tangga.

Siapakah Suri Rumah?

Seorang perempuan sama ada berkahwin atau belum, yang menguruskan rumah tangga secara sepenuh masa atau tidak; termasuk isteri, ibu, janda, balu atau ibu tunggal.

Syarat Kelayakan SKSSR

Cara Mendaftar Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) PERKESO
  • Warganegara Malaysia / pemastautin tetap
  • Suri rumah yang belum mencapai umur 55 tahun/belum mencapai umur 54 tahun pada tarikh pertama kali hendak mencarum SKSSR
  • Membayar caruman untuk tempoh 12 bulan, yang dibayar terlebih dahulu

Caruman Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah

Caruman RM120 bagi tempoh 12 bulan berturut-turut yang perlu dibayar terlebih dahulu. Ianya boleh dibuat oleh suami, suri rumah, keluarga atau mana-mana pihak ketiga bagi suri rumah tersebut.

Prinsip ‘once in, always in’ akan terpakai bagi suami yang memilih untuk membuat caruman bagi isterinya.

Perlindungan

  • SKSSR memberi perlindungan bencana domestik kepada suri rumah yang mengalami kemalangan atau apa-apa insiden semasa melakukan urusan berkaitan rumah tangga.
  • SKSSR juga melindungi suri rumah yang ditimpa penyakit atau keuzuran.

Syarat Kelayakan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR)

  • Warganegara Malaysia/ pemastautin tetap
  • Suri rumah yang belum mencapai umur 55 tahun/belum mencapai umur 54 tahun pada tarikh pertama kali hendak mencarum SKSSR
  • Membayar caruman untuk tempoh 12 bulan, yang dibayar terlebih dahulu

Cara Mendaftar Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) PERKESO

Faedah Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah

Faedah Perlindungan Bencana Domestik

Faedah Perubatan

Suri rumah yang ditimpa bencana domestik boleh mendapatkan rawatan perubatan dan layanan pesakit luar di hospital, klinik atau institusi lain.

Faedah Hilang Upaya Kekal

Suri rumah yang mengalami satu atau lebih hilang upaya kekal akibat bencana domestik, boleh memohon dan menerima bayaran Faedah Hilang Upaya Kekal secara sekali gus dengan pengesyoran oleh penilai perubatan atau Jemaah Doktor Rayuan

Elaun Layanan Sentiasa

Dibayar secara bulanan kepada suri rumah yang menerima Faedah Hilang Upaya Kekal atau Elaun Keuzuran akibat tidak berupaya dengan teruk hingga sentiasa memerlukan layanan peribadi daripada orang lain.

Baca juga info tentang: Persatuan Suri Rumah Malaysia

Suri rumah layak menerima elaun ini setelah diperakukan oleh penilai perubatan atau Jemaah Doktor Rayuan. Bayaran elaun akan terhenti apabila suri rumah mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia.

Faedah Pengurusan Mayat

Faedah Pengurusan Mayat sebanyak RM2,000 dibayar sekali (one-off) kepada orang tanggungan yang layak jika suri rumah berinsurans meninggal dunia sebelum mencapai umur 55 tahun.

Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Dialisis

Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Dialisis disediakan kepada suri rumah yang layak setelah diperakukan menghidap hilang upaya kekal atau keilatan oleh penilai perubatan atau Jemaah Doktor Rayuan.

Sekiranya perlu, suri rumah akan diberikan bekalan prostetik, ortotik atau lain-lain alat, tanpa sebarang kos.

Pencen Penakat

Jika suri rumah berinsurans meninggal dunia sebelum mencapai usia 55 tahun akibat bencana domestic atau sedang menerima elaun keuzuran atau mati atas apa-apa sebab dalam tempoh perlindungan, Pencen Penakat dibayar sebanyak RM300 sebulan kepada orang tanggungan yang layak mengikut syer yang ditetapkan. Pencen Penakat dibayar kepada duda, anak. Jika suri rumah berinsurans tidak meninggalkan duda, anak, bayaran Pencen Penakat dibayar kepada Ibu bapa suri rumah berinsurans.

Syer anak dibayar sehingga anak berumur 21 tahun atau berkahwin atau jika masih belajar sehingga tamat pengajian ijazah pertama. Jika ada anak yang terencat mental, kurang upaya fizikal yang menyebabkan tidak berupaya menanggung dirinya sendiri, syer anak tersebut dibayar sehingga berumur 55 tahun.

Pencen Penakat dibayar hanya kepada duda atau ibu bapa warganegara Malaysia sehingga mencapai umur 55 tahun sahaja. Bayaran Pencen Penakat kepada duda juga akan terhenti jika duda berkahwin semula.

Faedah Perlindungan Keilatan

Elaun Keuzuran

Dibayar secara bulanan kepada suri rumah yang menghidap keilatan dengan pengesyoran penilai perubatan atau Jemaah Doktor Rayuan.

Suri rumah dianggap menghidap keilatan akibat sesuatu keuzuran yang berkekalan, sehingga tidak lagi berupaya melaksanakan sebahagian besar aktiviti menguruskan rumah tangga.

Pemberian elaun ini akan berakhir setelah keilatan yang dialami suri rumah terhenti, mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia.

Elaun Layanan Sentiasa

Dibayar secara bulanan kepada suri rumah yang menerima  Elaun Keuzuran atau Faedah Hilang Upaya Kekal akibat tidak berupaya dengan teruk hingga sentiasa memerlukan layanan peribadi orang lain.

Suri rumah layak menerima elaun ini setelah diperakukan oleh penilai perubatan atau Jemaah Doktor Rayuan. Bayaran elaun akan terhenti apabila suri rumah mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia.

Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Dialisis

Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Dialisis disediakan kepada suri rumah yang layak setelah diperakukan menghidap keilatan  atau hilang upaya kekal oleh penilai perubatan atau Jemaah Doktor Rayuan.

Sekiranya perlu, suri rumah akan diberikan bekalan prostetik, ortotik atau lain-lain alat, tanpa sebarang kos.

Faedah Pengurusan Mayat

Faedah Pengurusan Mayat sebanyak RM2,000 dibayar sekali (one-off) kepada orang tanggungan yang layak jika suri rumah berinsurans meninggal dunia sebelum mencapai umur 55 tahun.

Pencen Penakat

Jika suri rumah berinsurans meninggal dunia sebelum mencapai usia 55 tahun akibat bencana domestic atau sedang menerima elaun keuzuran atau mati atas apa-apa sebab dalam tempoh perlindungan, Pencen Penakat dibayar sebanyak RM300 sebulan kepada orang tanggungan yang layak mengikut syer yang ditetapkan. Pencen Penakat dibayar kepada duda, anak. Jika suri rumah berinsurans tidak meninggalkan duda, anak, bayaran Pencen Penakat dibayar kepada Ibu bapa suri rumah berinsurans.

Syer anak dibayar sehingga anak berumur 21 tahun atau berkahwin atau jika masih belajar sehingga tamat pengajian ijazah pertama. Jika ada anak yang terencat mental, kurang upaya fizikal yang menyebabkan tidak berupaya menanggung dirinya sendiri, syer anak tersebut dibayar sehingga berumur 55 tahun.

Pencen Penakat dibayar hanya kepada duda atau ibu bapa warganegara Malaysia sehingga mencapai umur 55 tahun sahaja. Bayaran Pencen Penakat kepada duda juga akan terhenti jika duda berkahwin semula.

Website Pencarum Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah

Log in Masuk – https://suri.perkeso.gov.my/

Alhamdulillah Selesai Mencarum Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) PERKESO

Setelah berbincang dengan Babah tentang faedah yang diperolehi, Babah setuju untuk mencarum Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah. Oleh kerana Babah cuti hari tu, Ummi daftar sendiri atas nama Ummi, tapi ongkosnya Ummi claim la semula pada Babah nanti hehehehe. Bijak tak? hehehe.

Lepas tamat sesi pencerahan oleh Pegawai PERKESO, Ummi terus mendaftar sebagai pencarum. Sekiranya isteri mendaftar untuk diri sendiri, kita ada hak untuk berhenti mencarum selepas tamat tempoh. Tapi sekiranya suami yang mencarum, once dah mencarum suami kena teruskan sehingga isteri berusia 55 tahun.

Selepas beberapa jam mendaftar, alhamdulillah Ummi dapat email untuk akses ke website pencarum Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah ni. Dari website tu, Ummi boleh rekod caruman dan juga tarikh mula dan tamat tempoh caruman.

Baca juga: Cara Membuat Bayaran PTPTN Melalui e-Pengeluaran KWSP (Akaun 2)

Loading

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!